Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại An Giang

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của An Giang. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Long Xuyên 1 địa điểm,...

    • Thành Phố Long Xuyên
    • VIB An Giang

      73-75 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang

  • Xem tiếp...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của An Giang