VIB An Giang

  • Địa chỉ: 73-75 Nguyễn Trãi, Phường Mỹ Long, Tp. Long Xuyên, Tỉnh An Giang
  • Số điện thoại: 0763. 945 468
  • Số Fax: 0763. 945 469
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB An Giang