VIB Nguyễn Hữu Cảnh

  • Địa chỉ: Tầng trệt số 2 Nguyễn Hữu Cảnh, P.Thắng Nhất, TP Vũng Tàu
  • Số điện thoại: 0646.254999
  • Số Fax: 0646. 257095
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Nguyễn Hữu Cảnh


Các chi nhánh VIB Thành Phố Vũng Tàu