Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Bình Định

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 11 quận huyện của Bình Định. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Quy Nhơn 1 địa điểm,...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Bình Định