VIB Quy Nhơn

  • Địa chỉ: 104 Mai Xuân Thưởng, phường Lý Thường Kiệt, TP. Quy Nhơn
  • Số điện thoại: (84 56) 3822 668
  • Số Fax: (84 56) 3820 689
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Quy Nhơn