VIB Bình Dương

  • Địa chỉ: 306 Đại lộ Bình Dương, Phường Phú Hòa, Thành Phố Thủ Dầu Một, Tỉnh Bình Dương
  • Số điện thoại: 0650 3834 458
  • Số Fax: 0650 3834459
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Bình Dương


Các chi nhánh VIB Thành Phố Thủ Dầu Một