Chi nhánh Ngân Hàng Quốc Tế tại Cà Mau

Ngân Hàng Quốc Tế (VIB) có tổng cộng 1 chi nhánh và phòng giao dịch được đặt trên 9 quận huyện của Cà Mau. Các chi nhánh và phòng giao dịch tập trung chủ yếu ở Thành Phố Cà Mau 1 địa điểm,...

Chi nhánh VIB tại quận/huyện của Cà Mau