VIB Cà Mau

  • Địa chỉ: 10-20 Hùng Vương, Phường 7, TP Cà Mau , Tỉnh Cà Mau
  • Số điện thoại: 0780. 3561 555
  • Số Fax: 0780. 3561 666
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Cà Mau