VIB Cái Khế

  • Địa chỉ: 19-21 Trầnn Văn Khéo, Ninh Kiều, Cần Thơ
  • Số điện thoại: 0710 3732 333,
  • Số Fax: 0710 3752 789
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Cái Khế


Các chi nhánh VIB Quận Ninh Kiều