VIB Ninh Kiều

  • Địa chỉ: 84bis/3 Mau Than, Ninh Kieu District, Can Tho city
  • Số điện thoại: 0710 3817899
  • Số Fax: 0710 3817879
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Ninh Kiều


Các chi nhánh VIB Quận Ninh Kiều