VIB Hải Châu

  • Địa chỉ: số 211 đường Hùng Vương, Phường Hải Châu II, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3868 200/201/203
  • Số Fax: 0236 3868 202
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hải Châu