VIB Sông Hàn

  • Địa chỉ: Số 217-219 đường Lê Duẩn, phường Tân Chính, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng
  • Số điện thoại: 0236 3 822 888
  • Số Fax: 0236 3 822 880
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Sông Hàn


Các chi nhánh VIB Quận Thanh Khê