VIB Đồng Nai

  • Địa chỉ: Khu VP, Nhà Máy A 42, Cổng 1 sân bay Biên Hòa-Đồng Nai
  • Số điện thoại: 0613 824 994
  • Số Fax: 0613 826 711
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Đồng Nai


Các chi nhánh VIB Thành Phố Biên Hòa