VIB Hố Nai

  • Địa chỉ: 97/5, QL1, KP9, P.TÂN BIÊN, BIÊN HÒA, ĐN
  • Số điện thoại:  0616 292 595
  • Số Fax: 0616 292 596
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hố Nai


Các chi nhánh VIB Thành Phố Biên Hòa