VIB Đồng Tháp

  • Địa chỉ: 82-84 Nguyễn Huệ, Phường 2, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp
  • Số điện thoại: 0673 876 376
  • Số Fax: 0673 876 377
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Đồng Tháp