VIB Sa Đéc

  • Địa chỉ: A24 - A26 ,Đường Hùng Vương, TP Sa Đéc , Đồng Tháp
  • Số điện thoại: 0673 775 700
  • Số Fax: 0673 775 705
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Sa Đéc