Hội sở chính

  • Địa chỉ: Tầng 1, 6, 7 Tòa nhà Corner Stone, 16 Phan Chu Trinh, Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 62760068
  • Số Fax: 04 62760069
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến Hội sở chính


Các chi nhánh VIB Quận Hoàn Kiếm