VIB Ba Đình

  • Địa chỉ: 273 Kim Mã, P. Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 726 2474
  • Số Fax: 043 726 2477
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Ba Đình


Các chi nhánh VIB Quận Ba Đình