VIB Cầu Giấy

  • Địa chỉ: Tòa nhà CTM- 299 Cầu Giấy, Dịch Vọng, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 22201606
  • Số Fax: 042 220 1607
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Cầu Giấy


Các chi nhánh VIB Quận Cầu Giấy