VIB Đào Tấn

  • Địa chỉ: 38 phố Đào Tấn, phường Cống Vị, Quận Ba Đình, TP Hà Nội.
  • Số điện thoại: 04 37668076
  • Số Fax: 04 37668075
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Đào Tấn


Các chi nhánh VIB Quận Ba Đình