VIB Hàng Bạc

  • Địa chỉ: 138 Hàng Bạc, P.Hàng Bạc, Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 39262277
  • Số Fax: 04 39262278
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hàng Bạc


Các chi nhánh VIB Quận Hoàn Kiếm