VIB Hoàn Kiếm

  • Địa chỉ: 33 Phố Huế, P. Hàng Bài, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
  • Số điện thoại: 043 9413631
  • Số Fax: 043 9413632
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hoàn Kiếm


Các chi nhánh VIB Quận Hoàn Kiếm