VIB Hoàng Quốc Việt

  • Địa chỉ: số 2 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà nội
  • Số điện thoại: 043 791 3886
  • Số Fax: 043 791 3887
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hoàng Quốc Việt


Các chi nhánh VIB Quận Cầu Giấy