VIB Long Biên

  • Địa chỉ: 296 Nguyễn Văn Cừ, Phường Bồ Đề, quận Long Biên, Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 22207022
  • Số Fax: 04 22207023/ 26
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Long Biên