VIB Nguyễn Chí Thanh

  • Địa chỉ: 71 Nguyễn Chí Thanh, phường Ngọc Khánh, Quận Ba Đình, Hà Nội
  • Số điện thoại: 046 275 2515
  • Số Fax: 046 275 2511
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Nguyễn Chí Thanh


Các chi nhánh VIB Quận Ba Đình