VIB Tây Hồ

  • Địa chỉ: số 45 đường Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ, TP Hà Nội.
  • Số điện thoại: 04 62800508
  • Số Fax: 04 62800518
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Tây Hồ


Các chi nhánh VIB Quận Tây Hồ