VIB Thạch Thất

  • Địa chỉ: Cống Bùng, đường 419, xã Phùng xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội
  • Số điện thoại: ( 04) 3 310 3172
  • Số Fax: (04) 3 310 3173
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thạch Thất