VIB Vân Đình

  • Địa chỉ: Số 322 đường Lê Lợi, thị trấn Vân Đình, huyện Ứng Hòa, thành phố Hà nội
  • Số điện thoại: 043 3882 588
  • Số Fax: 043 3882 622
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Vân Đình