VIB Xã Đàn

  • Địa chỉ: Số 255 Xã Đàn, phường Nam Đồng, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
  • Số điện thoại: 04 62 76 21 01
  • Số Fax: 04 62 76 21 02
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Xã Đàn


Các chi nhánh VIB Quận Đống Đa