VIB Hải Dương

  • Địa chỉ: Số 36 phố Nguyễn Lương Bằng, phường Bình Hàn, TP Hải Dương, Tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 0320 62544 25/29
  • Số Fax: 0320 62544 22
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hải Dương


Các chi nhánh VIB Thành Phố Hải Dương