VIB Sao Đỏ

  • Địa chỉ: số 119 đường Nguyễn Trãi, phường Sao Đỏ, thị xã Chí Linh, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: 03203.587.968
  • Số Fax: 03203.587.686
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Sao Đỏ