VIB Thành Đông

  • Địa chỉ: Số 61 Thống Nhất, phường Lê Thanh Nghị, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • Số điện thoại: (0320) 3836585
  • Số Fax: (0320) 3836586
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thành Đông


Các chi nhánh VIB Thành Phố Hải Dương