VIB Bạch Đằng

  • Địa chỉ: Số 205 Bạch Đằng, Phường Thượng Lý, Quận Hồng Bàng, Thành phố Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0313 775666
  • Số Fax: 0313 775668
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Bạch Đằng


Các chi nhánh VIB Quận Hồng Bàng