VIB Hải An

  • Địa chỉ: Số 523- 525 Ngô Gia Tự, phường Đằng Lâm, quận Hải An, TP. Hải Phòng
  • Số điện thoại: 031.3898168
  • Số Fax: 031.3898169
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hải An