VIB Hải Phòng

  • Địa chỉ: Số 09, Trần Hưng Đạo, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0210.3816 199
  • Số Fax: 0210.3816 166
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Hải Phòng


Các chi nhánh VIB Quận Hồng Bàng