VIB Lach Tray

  • Địa chỉ: Số 114 đường Lạch Tray, phường Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng.
  • Số điện thoại: (031)3 641216
  • Số Fax: (031) 3 641217
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Lach Tray


Các chi nhánh VIB Quận Ngô Quyền