VIB Lê Chân

  • Địa chỉ: Số 134 phố Tô Hiệu, phường Trại Cau, quận Lê Chân, TP Hải Phòng
  • Số điện thoại: (031) 3552528
  • Số Fax: (031) 3552529
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Lê Chân


Các chi nhánh VIB Quận Lê Chân