VIB Ngô Quyền

  • Địa chỉ: 283 - 285 đường Đà Nẵng, phường Cầu Tre, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0313. 686866
  • Số Fax: 0313. 686865
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Ngô Quyền


Các chi nhánh VIB Quận Ngô Quyền