VIB Thủy Nguyên

  • Địa chỉ: Số 9 đường Bạch Đằng, thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng
  • Số điện thoại: 0313.973.968
  • Số Fax: 0313.973.965
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Thủy Nguyên