VIB Bàu Cát

  • Địa chỉ: Số 64-66 Bàu Cát, Phường 14, Quận Tân Bình, TP HCM
  • Số điện thoại: 08.62923186
  • Số Fax: 08 62923189
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Bàu Cát


Các chi nhánh VIB Quận Tân Bình