VIB Châu Văn Liêm

  • Địa chỉ: số 9 Châu Văn Liêm, Phường 14, Quận 5, TP HCM
  • Số điện thoại: 0839 520 767
  • Số Fax: 0839 520 768
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Châu Văn Liêm


Các chi nhánh VIB Quận 5