VIB Cộng Hòa

  • Địa chỉ: Số 420-422 Cọng Hòa, Phường 13, Quận Tân Bình, TP.HCM
  • Số điện thoại: 08.3812 3220
  • Số Fax: 08 3812 3221
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Cộng Hòa


Các chi nhánh VIB Quận Tân Bình