VIB Gia Định

  • Địa chỉ: Số 134 đường Cao Thắng, phường 4, quận 3, TP Hồ Chí Minh
  • Số điện thoại: (08) 3 929 6866
  • Số Fax: (08) 3 929 6879
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Gia Định


Các chi nhánh VIB Quận 3