VIB Huỳnh Tấn Phát

  • Địa chỉ: 721 Huỳnh Tấn Phát, P.Phú Thuận, Quận 7, TP.HCM
  • Số điện thoại: 0837 734 945
  • Số Fax: 0837 734 946
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Huỳnh Tấn Phát


Các chi nhánh VIB Quận 7