VIB Huỳnh Thúc Kháng

  • Địa chỉ: Số 35-37 Huỳnh Thúc Kháng Phường Bến Nghé, Quận 1, TPHCM
  • Số điện thoại: 08.3 9153661
  • Số Fax: 08 3 9 141 540
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Huỳnh Thúc Kháng


Các chi nhánh VIB Quận 1