VIB Nguyễn Trãi

  • Địa chỉ: số 68 Nguyễn Trãi, Phường 3, Quận 5, TP. HCM
  • Số điện thoại: 083 9242224
  • Số Fax: 0839 242 226
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Nguyễn Trãi


Các chi nhánh VIB Quận 5