VIB Quận 4

  • Địa chỉ: 188-190 Khánh Hội, phường 5, quận 4, TPHCM
  • Số điện thoại: 0839 433 325
  • Số Fax: 0839 433 327
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Quận 4