VIB Quận 6

  • Địa chỉ: Số 161 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP HCM
  • Số điện thoại: 08.3877 8875
  • Số Fax: 08 3877 8876
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Quận 6