VIB Quận 9

  • Địa chỉ: Số 116 - 118, đường Đỗ Xuân Hợp - Phường Phước Long A - Quận 9 - TP.HCM
  • Số điện thoại: 08. 3640 2955
  • Số Fax: 08 3640 2925
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Quận 9