VIB Sài Gòn

  • Địa chỉ: Tòa nhà Mêlinh Point - Số 2 Ngô Đức Kế, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP HCM
  • Số điện thoại: 08.3824 2620
  • Số Fax: 08 3824 2621
  • Giờ mở cửa: Thứ 2 đến Thứ 6: 8h - 17h ; Thứ 7: 8h - 12h
  • Quản lý:

Bản đồ đường đi đến VIB Sài Gòn


Các chi nhánh VIB Quận 1